Vytlačiť

Cenník programov pre JEDNOTLIVCOV a SKUPINY

Kariérové poradenstvo pre teenagerov
60 €/osoba
Osobnostný rozvoj a profesijná kariéra pre vysokoškolákov
60 €/osoba

* V prípade záujmu o vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu si môžete nakombinovať viaceré kurzy podľa vášho výberu.
** V prípade záujmu o skupinovú prednášku (10 a viac osôb) je možné získať zľavu 15%.
*** V prípade záujmu účastníka o viaceré kurzy si môže uplatniť zľavu 15%.
**** V prípade záujmu o vzdelávanie vo Vašom meste, obci, škole si do ceny započítame aj náklady spojené s cestou, prípadne ubytovaním lektorov.

Copyright © 2012 PROFKREATIS Hosting, design & web Obrázok, s.r.o. - reklamná agentúra